กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านระบบไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีประหยัดและปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส.

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านระบบไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีประหยัดและปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส.

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านระบบไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีประหยัดและปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ภายใต้โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี ๒๕๖๖ ในการนี้มีนายธนูเดช ศรีเรืองสุข รองผู้จัดการด้านเทคนิค รักษาการแทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง