วท.อุบลฯ ร่วมงานประเพณีบุญพระเหวดฟังเทศน์มหาชาติ และนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท

วท.อุบลฯ ร่วมงานประเพณีบุญพระเหวดฟังเทศน์มหาชาติ และนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมงานประเพณีบุญพระเหวดฟังเทศน์มหาชาติ และนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท ณ วัดทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่อย่างมั่นคง เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน ต่อไป