แผนกวิชาก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ก่อสร้างป้ายแผนกวิชาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

แผนกวิชาก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ก่อสร้างป้ายแผนกวิชาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ก่อสร้างป้ายแผนกช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม และพัฒนา แหล่งเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายอุทัย ไชยวิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม และคณะข้าราชการบำนาญ ครู นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี