วท.อุบลฯ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วท.อุบลฯ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ได้แก่ ทักษะสถาปัตยกรรม ปวช./ปวส. การประกวดผลงาน STEM Education ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ทักษะงานจักรยานยนต์ ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ และทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ต่อมาได้เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยองต่อไป