วท.อุบลฯ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานแนะนำการใช้งานระบบ E-Portfolio

วท.อุบลฯ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานแนะนำการใช้งานระบบ E-Portfolio

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานแนะนำการใช้งานระบบ E-Portfolio เพื่อสร้างโอกาสมีงานทำ ภายใต้ระบบ E-Workforce Ecosystem Platform ณ ห้องประชุมบัวแสด ในการนี้มีนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ E-Portfolio เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ เรียนรู้ขั้นตอนการเก็บประวัติข้อมูลด้านการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์ ทำงาน การฝึกอบรมต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป