ตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป