พิธีเปิดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา

พิธีเปิดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายพีรพัฒก์ อุทัยศรี ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า กว่า ๘๐ คูหา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเครือข่ายการค้า พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนบริเวณชายแดนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไป