โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๒

โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๒

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับกิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้นที่หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก