เลขาฯ สอศ. ตรวจความหร้อมในการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

เลขาฯ สอศ. ตรวจความหร้อมในการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าตรวจความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ณ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้ารับการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนต่อไป