แผนกวิชาช่างอากาศยาน จัดประชุมคณะกรรมการ QMR ทบทวนกระบวนการดำเนินงานของสถาบันการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน เลขที่ MTO-0005 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แผนกวิชาช่างอากาศยาน จัดประชุมคณะกรรมการ QMR ทบทวนกระบวนการดำเนินงานของสถาบันการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน เลขที่ MTO-0005 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (AM) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ QMR ทบทวนกระบวนการดำเนินงานของสถาบันการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน เลขที่ MTO-0005 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องเรียนทฤษฎี ๒ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (HT) นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (Senior Staff) นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา (Senior Staff) นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร (Senior Staff) นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน (TM) ดร.ทิพวรรณ สายพิณ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (QA) พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อทบทวนการดำเนินงานของการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน