วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศวิตา แสงงาม ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ระดับเพชร) ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#TO_BE_NUMBER_ONE
#PRวทอุบลฯ