ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้ารับการตรวจ​สุขภาพ​​ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ตามตาราง​การ​ตรวจ​สุขภาพ

ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้ารับการตรวจ​สุขภาพ​​ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ตามตาราง​การ​ตรวจ​สุขภาพ

ประกาศจากงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้ารับการตรวจ​สุขภาพ​​ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ตามตาราง​การ​ตรวจ​สุขภาพ​​ ที่งานสวัสดิการได้กำหนดไว้