วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคาระธงชาติ วันที่ 12 ธันวาคม 2566

วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคาระธงชาติ วันที่ 12 ธันวาคม 2566

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง นอกจากนี้ได้กล่าวแนะนำ นางสาวชุติกาญจน์ สุขเกษม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในโอกาสที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน โดยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#วทอุบลฯจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
#PRวทอุบลฯ