วท.อุบลฯ สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมี นายวัฒนา ทองเทพ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน พร้อมด้วยนายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายวราวุฒิ วงศ์ชาลี ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ร่วมการสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ด้านสภาพอากาศ การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนประเมินสถานการณ์ และเพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป