รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ในการนี้นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นางสาวนุชจานี กล้าลอด ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และนางสาวปัณณิกา อุ่นแพทย์ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ขอขอบคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา