วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน

วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติแสดงความยินดีแก่ นายกิตติธัช ปราณี นายวรพงศ์ บุตรเเก้ว นักศึกษา ระดับชั้นปวส.๒ และนายวรพล จันทร์อ่อน นักศึกษา ระดับชั้นปวส.๑ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม นายหลักชัย เล็กเมฆา และนายสถาพร เเสวงแก้ว ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เป็นครูผู้ควบคุมทีม ซึ่งผลจากการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง