การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
#เรียนดีมีความสุข
#ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไปประจำปี
#PRวทอุบลฯ