รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลตรี อัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ กล่าวต้อนรับ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย