แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล จัดประชุมการพัฒนาผู้เรียนในสายอาชีพช่างยนต์และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล จัดประชุมการพัฒนาผู้เรียนในสายอาชีพช่างยนต์และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ณ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายวิไล รุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายอบรมและพัฒนาบุคลากร นายบุญญารักษ์ สมไว ครูฝึกช่างยนต์ประจำศูนย์บริการ บริษัทอีซูซุตังปักอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในสายอาชีพช่างยนต์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ต่อไป