พิธีปิด โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน

พิธีปิด โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์และพิธีปิด โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ ลัทธิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๒ จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน พร้อมด้วย นางสาวจริยา ศิลปะรายะ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี มาเป็นกรรมการให้คะแนนและตัดสินกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพ และพัฒนาทักษะด้านช่าง/งานฝีมือให้แก่ชุมชนต่อไป