วท.อุบลฯ ร่วมโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2567 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

วท.อุบลฯ ร่วมโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2567 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมพิธีกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีรดน้ำขอพร โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ และแสดงความยินดีกับ นายประดิษฐ์ พาชื่น ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นำกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมี นายลิขิต พลเหลา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย_ประจำปีการศึกษา_๒๕๖๗
#PRวทอุบลฯ
ขอขอบคุณภาพจาก : #สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ_4