ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระดับชั้น ปวส.๑

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระดับชั้น ปวส.๑

ประกาศจากงานทะเบียน
กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระดับชั้นปวส.๑ (จ่ายค่าหน่วยกิต) ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้นักศึกษาพิมพ์ใบลงทะเบียนในระบบ ศธ02 ออนไลน์ ชำระเงินได้ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือโอนเงินผ่านคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT