วท.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

วท.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะครู วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุมบัวแดง นอกจากนี้ได้ให้การต้อนรับ นายวัฒนกร ไชยพล ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ในโอกาสที่ได้มาช่วยปฏิบัติราชการ ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายณัฐพล เทพมา หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนายก่อเกียรติ ศรีมันตะ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ
#เรียนดีมีความสุข
#ต้อนรับคณะครูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
#PRวทอุบลฯ