มอบเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ UVC ฝ่าวิกฤต COVID-๑๙

มอบเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ UVC ฝ่าวิกฤต COVID-๑๙

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติมอบเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ UVC ฝ่าวิกฤต COVID-๑๙ ให้กับโรงพยาบาลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นางอรทัย ซาเสน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ว่าที่ ร.ต. คมกริช สายพิณ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และนางสาวสุวรรณา โกศัลวัฒน์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมพิธีมอบในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้โรงพยาบาลหว้านใหญ่ได้นำไปใช้ในการหมุนเวียนของอากาศ และควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ต่อไป