สอจ.อุบลฯ เข้าร่วมประชุมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้สู่มหานครแห่งการอ่านอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒

สอจ.อุบลฯ เข้าร่วมประชุมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้สู่มหานครแห่งการอ่านอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้สู่มหานครแห่งการอ่าน อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๖ ณ ห้องทับทิมสยาม ๔ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม และนางสุนีย์ ดริยางกูรศรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มี นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้สู่มหานครแห่งการอ่าน อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป และกิจกรรมวิ่ง “Run Lan Learn” จัดขึ้นวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อระดมเงินทุนมอบให้โรงเรียน/สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป