แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๒๙ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำคณะครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อทำบุญเลี้ยงพระเทศกาลเข้าพรรษา ส่งเสริมการแสดงออกการทำบุญร่วมกัน สร้างความผูกพันในแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ต่อไป