การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อรายงานการปฏิบัติงานระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมคณะกรรมการ_สกสค_จังหวัดอุบลราชธานี
#PRวทอุบลฯ