ประชุมคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา) ปี ๒๕๖๓

ประชุมคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา) ปี ๒๕๖๓

วันนี้ (วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตา ในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต่อไป