ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวารินชำราบ

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวารินชำราบ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้คณะครู แผนกวิชาช่างอากาศยาน แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนวารินชำราบ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป