เข้าตรวจเยี่ยมคณะครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

เข้าตรวจเยี่ยมคณะครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าตรวจเยี่ยมคณะครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ ๑.ทักษะงานปูน (ปวช.) ทักษะงานไม้และงานสี (ปวช.) และทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง (ปวช./ปวส.) ณ แผนกวิชาโยธา ๒.ทักษะการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD-CAM (ปวส.) ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.) ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) และทักษะมาตรวิทยามิติ (ปวส.) ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ๓.ทักษะงานกลึงชิ้นงาน (ปวช.) ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) และทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟิก (ปวช.) ณ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ทั้งนี้การแข่งขันทักษะทุกรายการนั้น มีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#งานประชุมวิชาการอวทการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานครั้งที่๓๒
#PRสอจอุบลฯ