ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด