วท.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ และเปิดอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ และเปิดอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ และเปิดอาคารอเนกประสงค์ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธี โดยมี นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง