ทีมบริหารมอบถุงยังชีพ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุทกภัย

ทีมบริหารมอบถุงยังชีพ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุทกภัย

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และนายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติมอบถุงยังชีพ จำนวน ๑๑ ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๒๒ แพ็ค น้ำดื่มจำนวน ๓๓ แพ็ค และให้กำลังใจแก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๑๑ ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้