ผอ. มอบนโยบาย คณะครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ผอ. มอบนโยบาย คณะครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่า อาคารอำนวยการ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ต่อคณะครูทั้ง ๘ ท่าน

ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย
ด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี มีคุณภาพต่อไป