ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและครูอาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เดินทางมาที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และแผนกวิชาช่างยนต์ โดยมีนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชาและครูอาจารย์ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล