คว้ารางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คว้ารางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นายอัครเดช หอมทรัพย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาการบัญชี ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย โดยมี นายณราวิตญ์ มีดี หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นครูผู้ควบคุม พร้อมตัวแทนคณะครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นทีมสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งผลจากการประกวดปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง