แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม จัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.๑

แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม จัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.๑

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ได้มอบหมายให้ คณะครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ณ ห้องประชุม แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม โดยมีคณะครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนต่อไป