การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสามารถนำกลไกการขับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือสามารถ พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกสถานศึกษา เป็นอย่างดี