วท.อุบลฯ ร่วมกับ PEA อุบลราชธานี PEA เขื่องใน ออกตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน ณ ชุมชนบ้านวังอ้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ ร่วมกับ PEA อุบลราชธานี PEA เขื่องใน ออกตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน ณ ชุมชนบ้านวังอ้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ที่ได้ผ่านการอบรม ออกตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน ภายใต้โครงการ”ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ชุมชนบ้านวังอ้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่าง PEA อุบลราชธานี PEA เขื่องใน และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสิทธิศักดิ์ สร้อยเพชร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขื่องใน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป