เทคนิคร่วมใจรณรงค์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

เทคนิคร่วมใจรณรงค์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทคนิคร่วมใจรณรงค์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภายใต้โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด) ดำเนินการโดย งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมบัวแสด ในการนี้มี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายยศสรัล แสงสาย หัวหน้างานปกครอง นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ จำนวน ๒ ท่าน คือ ด.ต.ณัชพล ผลคำเจริญ และ ด.ต.ชาญชัย ชารีชุม เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง