ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565