การประชุมเตรียมการออกแนะแนวศึกษาต่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

การประชุมเตรียมการออกแนะแนวศึกษาต่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมการออกแนะแนวศึกษาต่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นายสวัสดิ์ ธงไชย หัวหน้างานทะเบียน พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการออกแนะแนวการศึกษาต่อได้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติต่อไป