ขอแสดงความยินดีกับ นายนิยม แสงวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิยม แสงวงศ์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี