ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)