กองทุนผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ที่พักสงฆ์อุทยานพุทธพระโต (ธ)

กองทุนผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ที่พักสงฆ์อุทยานพุทธพระโต (ธ)

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. เรืออากาศโท สมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรตินำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีกองทุนผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ที่พักสงฆ์อุทยานพุทธพระโต (ธ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อนำกองทุนที่ได้ไปร่วมสร้างศาลาที่พักเนกขัมมะหรือผู้มาปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งแม่ชีที่บวชได้มีที่พักอาศัยอยู่ประจำง