อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการของอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ และโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง