โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างยนต์ หลักสูตรงานซ่อมพ่นสีรถยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างยนต์ หลักสูตรงานซ่อมพ่นสีรถยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายกตนนท์นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างยนต์ หลักสูตรงานซ่อมพ่นสีรถยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป