วท.อุบลฯ ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วท.อุบลฯ ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุม นักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง โดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน จำนวน ๑๐ รายการ ผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๒ รายการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๓ รายการ