พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมน้อย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายประสงค์ จันจำปา นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายประดิษฐ์ พาชื่น ประธานชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร กรรมการวิทยาลัยฯ ครูอาวุโส คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ยอดบริจาค ณ เวลา ๑๓.๓๕ น. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๑,๔๕๖.๗๗ บาท ซึ่งท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพิ่มเติมได้อีกโดยสามารถสแกน QR Code ร่วมทำบุญ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๒๑-๖-๐๑๙๕๑-๙ ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จึงขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่านที่ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้
#เรียนดีมีความสุข
#พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
#PRวทอุบลฯ