วท.อุบลฯ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร Regulation Module 10

วท.อุบลฯ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร Regulation Module 10

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วม โครงการ อบรมหลักสูตร Regulation Module ๑๐ ดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง